doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.

54 r; starosta Petržalky,
poslanec mesta Bratislava a BSK,
minister, poslanec NRSR,
vysokoškolský pedagóg

 

 

Mgr. Magdaléna Vášáryová

62 r; poslankyňa NRSR,
poslankyna BSK,
diplomatka, herečka

 


Porovnanie volebných programov

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Mgr. Magdaléna Vášáryová
http://ftacnik2010.sk/volebny-program/volebny-program-2010-dom

http://www.magdavasaryova.sk/category/volebny-program
PRIORITYOtvorená samospráva
1. posilniť informovanosť a zvýšiť spoluúčasť občanov na rozhodovaní
2. zvýšiť dostupnosť služieb mesta rozvojom elektronických služieb
3. transparentne nakladať s verejným majetkom a šetriť verejné zdroje
4. zvýšiť synergiu mesta a mestských častí
5. zvýšiť profesionalitu, efektívnosť a transparentnosť riadenia mesta

Doprava
1. zosúladiť rozvoj mesta a dopravu
2. zvýšiť podiel cyklistickej dopravy v meste
3. skvalitňovať verejnú dopravu
4. zmeniť riadenie dopravy
5. rozvíjať infraštruktúru cestnej dopravy
6. systematicky riešiť problémy s parkovaním

Kvalita života
1. Mesto pre rodiny s deťmi
2. Sociálne mesto, priateľské k seniorom
3. Mesto kultúry a zdravého životného štýlu
4. Čisté a ekologické mesto
5. Mesto regulovaného investičného rozvoja
6. Tvorivé mesto, mesto cestovného ruchu a podpory podnikania
7. Bezpečné mesto

Tri poklady
1. Bratislava bola vždy bránou, otvorenou dokorán vplyvom z celej Európy.
2. Bratislava slúžila vždy dôležitá križovatka európskych ciest a má unikátnu strategickú polohu.
3. Bratislava, najväčšie mesto Slovenska, vlastní Bratislavčanov. Vzdelaných, sústredene pracujúcich mešťanov, ktorí večer oživujú námestia i kaviarne, divadlá i výstavy a držia krok so susedmi. Tolerantných ľudí, ktorí prijímajú všetky nové prúdy a všetkých návštevníkov s otvoreným náručím a posielajú ich ďalej, do miest a obcí celého Slovenska.

Tri povinnosti
1. Bratislava je mestom základných štátnych povinností. Politici od 19. storočia uvažovali o vytvorení iného hlavného mesta pre Slovákov, ale Bratislava si vždy udržala svoje dôstojné postavenie. Prejavila sa tým sila, úroveň a presvedčenie obyvateľov mesta o svojej výnimočnosti.
2. Bratislava je motorom rozvoja a generátorom modernizačných zmien, ktoré sa šíria po celom Slovensku. Presadzuje nové tendencie a filtruje rôzne vplyvy, ktoré prechádzajú Devínskou bránou. Povinnosťou mesta je poskytovať prácu, umenie i zábavu tým, ktorí sa prichádzajú vzdelávať, obchodovať i spoznávať naše mesto.
3. Bratislava stáročia vychováva a exportuje tvorivých ľudí všetkými smermi. V turbulenciách dejín stratila mnohé dominanty, po ktorých zostali nezacelené jazvy. Opustili ju generácie výnimočných osobností, ktoré uplatnili svoje talenty po celom svete. Pritiahnuť a udržať nové mozgy je jednou z našich občianskych povinností.KAUZY A HORÚCE PROBLÉMYZachovanie PKO v rámci novej podoby nábrežia Dunaja

Úplné vylúčenie trasovania ropovodu cez chránené územie Žitného ostrova

Za koľajovú dopravu v Petržalke ako súčasť nosného dopravného systému mesta

Za zverejnenie všetkých informácií o prideľovaní obecných nájomných bytov

Proti výstavbe megakasína Metropolis, pretože navrhovaný projekt nie je prijateľný

Nájsť riešenie pre Starý most v kontexte prvej etapy nosného dopravného systému


PKO – mestské domy majú svoju historickú, architektonickú alebo symbolickú hodnotu. PKO má svoju neodškriepiteľnú symbolickú hodnotu pre mnohých Bratislavčanov. Múdro vedené mestá si aj takéto miesta chránia. A pokiaľ nedokážu ponúknuť ďalším generáciám modernejšie priestory, snažia sa skultivovať tie, ktoré vlastnia.


Starý most – mosty rozhodujúcim spôsobom zošívajú Bratislavu rozdelenú Dunajom. Pre zodpovedných staviteľov miest sú mosty architektonickým výrazom doby a atmosféry mesta. Staré mesto a Petržalka si zaslúžia nielen technické dopravné premostenie, ale aj pešie zelené prepojenie mestského Sadu Janka Kráľa s vynoveným Šafárikovým námestím.


METRO – Všetky hlavné mestá Európskej únie si vybudovali podúrovňovú dopravu už v druhej polovici 20. storočia. Bratislava, žiaľ, premárnila šancu. Presadím moderný mestský dopravný systém.


Megakasíno – Bratislava má Karpaty a dve európske rieky v meste. Náš životný priestor je ohraničený. Budujme radšej bezpečné, kultivované a kultúrne mesto plné študentov, vedcov a umelcov. Európsku metropolu a nie hráčske dúpä.
ĎALŠIE PRIORITY• Posilniť účasť občanov na rozhodovaní formou verejného pripomienkového konania k zásadným projektom a materiálom pred ich schválením a formou participatívneho rozpočtu
• Všetky verejné obstarávania robiť prostredníctvom elektronickej aukcie s cieľom šetriť zdroje mesta a zverejňovať výsledky a zaviesť centrálne verejné obstarávanie tam, kde to prinesie úsporu nákladov
• Zrealizovať spoločný projekt mesta a mestských častí na poskytovanie elektronických služieb, aby si občania mohli vybaviť podanie z domu cez internet
Zvyšovať podiel verejnej dopravy – spustiť s BSK projekt integrovanej dopravy a začať s 1. etapou nosného dopravného systému
• Zvýšiť podiel cyklistickej dopravy v meste
• Zmeniť riadenie dopravy v meste, s využitím inteligentných dopravných systémov, previazať dopravu a rozvoj mesta
• Obnoviť detské jasle v meste za prijateľnú cenu
• Podporovať aktívny život seniorov a budovať mesto priateľské k seniorom
• Budovať nové športoviská (krytá plaváreň, futbalové ihrisko, mestská športová hala, nenáročné športoviská)
• Posilniť postavenie hlavného architekta a zaviesť posudzovanie veľkých investičných návrhov medzinárodnou komisiou architektov
• Zlepšiť čistotu v meste a vytvoriť systémový program starostlivosti o zeleň v meste

7 sľubov


* Pre Bratislavčanov – mestá fungujú len vďaka svojim obyvateľom a ich vzťahu k svojmu mestu. Preto si Bratislavčania zaslúžia prvoradú pozornosť a starostlivosť primátorky a celého vedenia mesta. Od materských centier, základných umeleckých škôl, centier voľného času až po penzióny pre seniorov ako jednu z možností, vrátane domácej starostlivosť a asistenčnej tiesňovej linky. Zavedieme Kartu Bratislavčana. Ak bude mesto pre nás všetkých prívetivým domovom, presvedčíme o tom aj našich návštevníkov. Turisti už majú u nás 5 hviezdičiek a obyvatelia mesta stále len 2 hviezdičky.
* Pre poriadok – prvé, čo vnímame pri návšteve iných miest, je slušnosť, poriadok a bezpečnosť. Čistota ulíc, nepokreslené domy a Metropolitná polícia tvoria základ obrazu mesta a vzťahu obyvateľov k nemu. Pričiním sa o to, aby z našich ulíc zmizli neupravené zelené plochy, poletujúci neporiadok, zle osadené kanály, diery na cestách. Mesto potrebuje profesionálneho záhradníka.
* Pre spoluprácu – ako kandidátka na primátorku stredopravej koalície môžem zaručiť efektívnu spoluprácu na úrovni slovenskej vlády, Bratislavského samosprávneho kraja a mesta. Nultý okruh, koncepcia suburbanizácie mesta, koncepcia parkovania a legislatívne zmeny vo financovaní mesta, ako aj ďalšie problémy môžeme vyriešiť a predložiť obyvateľom konkrétne výsledky len v tesnej spolupráci s mestskými časťami.
* Pre solidaritu – Bratislava je mestom prvého kontaktu so Slovenskom. Solidarita, zodpovednosť a partnerstvo sú pre mňa ako primátorku kľúčové slová v dialógu s ostatnými mestami Slovenskej republiky. Bratislava ako člen Únie miest Slovenskej republiky bude iniciátorom legislatívnych zmien v prospech všetkých miest na Slovensku.
* Pre dialóg – Bratislava aj po vstupe do Schengenskej dohody zostáva hraničným mestom. Potrebuje stály intenzívny dialóg s priľahlými regiónmi Rakúska a Maďarska. Len tak sa dokáže ďalej harmonicky rozvíjať a zároveň chrániť záujmy svojich obyvateľov. O svoje dvadsaťročné skúsenosti z tejto oblasti sa chcem podeliť s mojím mestom.
* Pre otvorenosť – unikátnu polohu nášho mesta potrebujeme intenzívne využiť. Metropoly sa vyznačujú prítomnosťou medzinárodných inštitúcií, svetových akcií, výstav a kongresov. Vyjadrením dobrej adresy mesta sú najmä európske organizácie, ktoré nás zatiaľ obchádzali, ale postarám sa o to, aby tu mali svoje domovské práva.
* Pre Európu – Bratislava je od roku 2004 jedno z hlavných miest Európskej únie. Sme otvoreným mestom. Priateľským ku všetkým, ktorí chcú s nami slušne žiť. Ako kandidátka na primátorku vám predkladám nové vízie rozvoja mesta, nové riešenia nepríjemných problémov a cesty k novým investíciám.


7 snov - Bratislava ako metropola

* Vzdelanosť pre budúcnosť Bratislavy! Univerzity v našom meste patria medzi lepšie na Slovensku. Ale chýbajú im kampusy, typické v univerzitných mestách spolu s nájomnými bytmi pre doktorandov a zahraničných profesorov. V spolupráci s nimi potrebujeme vybudovať inovačné a technologické centrá, inkubátory, kde sa zrodia nové postupy a patenty, ktoré budú nosiť meno nášho mesta.
* Mediatéka namiesto Megakasína! Miesto kultúry, vzdelávania, oddychu, spoločenského života a zábavy namiesto hracích automatov, podozrivých živlov a rozvrátených rodín. Výkladná skriňa Bratislavy a okno do sveta pre Bratislavčanov. Centrálne mestské zariadenie pre vizuálne umenie a Kunsthalle, knižnica, priestory vhodné aj pre prezentáciu mesta a jeho mestských častí. Najmodernejšia kultúrna inštitúcia namiesto hráčskeho centra.
* Európske dopravné riešenia pre naše mesto! Bratislava nemá doriešený systém dopravy, čo spôsobuje chaos a dopravné zápchy v meste a na dojazdových trasách. Zaskočil nás búrlivý rozvoj mesta. Netrpezlivo stavané moderné štvrte a sídliská sú obklopené úzkymi cestami a ešte užšími chodníkmi. Cestné okruhy spolu s každou ulicou v meste musia tvoriť prehľadný a kvalitne vybudovaný systém tak, aby slúžil aj budúcim generáciám.
* Tradičná vínna kultúra v meste! Ako mávnutím prútika sa premieňajú naše vinice na stavebné parcely. Nenávratne miznú záhrady s marhuľovými stromami. Strácame nielen tradičný vzhľad, ale aj historicko-kultúrnu hodnotu, ktorá bola stáročia typická pre Bratislavu. Udržme si svoje zelené vinohrady a vysaďme znovu také mestotvorné prvky ako sú aleje.
* Otvorené rieky pre mesto! Dunaj i Morava sú krásne, ale často nás ohrozujú. Zasypaním ramien a betónovaním nábreží sme ich vytlačili z dohľadu. Potrebujeme otvoriť nábrežia Bratislavčanom, obnoviť malé prístavy, zaviesť mestskú dopravu na rieke a spoľahnúť sa na modernejšie spôsoby ochrany pred veľkou vodou. Z mesta nad Dunajom bude mesto pri Dunaji.
* Nižšia ekostopa Bratislavy! Dostali sme do daru životné prostredie s neporušenou prírodou priamo v meste. Ale tá nezakryje nelegálne skládky odpadu a kontaminovanú pôdu, dedičstvo po chemických továrňach a rafinériách. Ale aj hluk, prach a neporiadok znižujú kvalitu nášho života. Začneme systematicky znižovať zaťaženie životného prostredia v Bratislave.
* Múdrosť starších pre pamäť mesta! Polovica dnešných Bratislavčanov sa tu nenarodila. O to viac si musíme vážiť tých, ktorí si pamätajú, čím bolo mesto v dobách ich mladosti. Vytvoriť Seniorskú radu mesta znamená pre primátorku nadviazať na všetko dobré a hodnotné, čím mesto žilo a čo poskytovalo svojim obyvateľom v minulosti. O dôstojných podmienkach života seniorov majú právo spolurozhodovať predovšetkým oni.