doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.

54 r; starosta Petržalky,
poslanec mesta Bratislava a BSK,
minister, poslanec NRSR,
vysokoškolský pedagóg

 

 

Mgr. Magdaléna Vášáryová

62 r; poslankyňa NRSR,
poslankyna BSK,
diplomatka, herečka

 


Povedali...

doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc.

Mgr. Magdaléna Vášáryová"Nie sú so mnou za dvadsať rokov, ktoré som v politike, spájané žiadne kauzy. Pristupujem k politike nie ako k nástroju na obohatenie či presadenie straníckych záujmov, ale ako k službe občanovi."

"Kandidujem ako nezávislý kandidát. Je to zámerné, pretože si myslím, že mesto Bratislava je silne poznačené straníckymi záujmami."

"Kandidujem len na post primátora, neuchádzam sa o miesto v zastupiteľstve. Považujem to za poctivý prístup. Nešpekulujem, nemám žiadne zadné dvierka."

"Úplatok som nikdy nevzal, je mi tento prístup k politike cudzí."

"Kompromisy, tie do politiky patria, pretože treba obyčajne dohodnúť riešenie, ktoré podporí väčšina poslancov, to znamená, že každý v niečom ustúpi. Oľutoval som to, keď som pri dohodách veril politickému partnerovi a ten potom nedodržal slovo. Verím, že v politike existuje etika a čestnosť, ale v skutočnosti to nie je vždy tak."

"Koľaje do bratislavskej Petržalky budú, pretože musia byť."

„Prvé tri roky do prijatia novely zákona o majetku miest a obcí, ktorá hovorí o pravidlách predaja majetku verejnou obchodnou súťažou alebo dobrovoľnou dražbou, hlavné mesto predávalo majetok priamo a niekedy som mal pocit, že funguje ako realitná kancelária.“

"November 1989 V pravom slova zmysle priniesol oslobodenie a šancu na pozitívne zmeny vo fungovaní spoločnosti. Priniesol osobnú slobodu, obnovenie demokratických mechanizmov a slobodnú súťaž ideí o budúcnosti Slovenska."

"Možno urobím nejakú inú hlúposť. Ale určite si neoholím fúzy."


„Ja sa nebudem nikoho pýtať a nech mi povie svoj názor. Predložím riešenia a poprosím Bratislavčanov, aby ich podporili.“

"My sme rozpracovávaní a veľmi to cítime. Sme odpočúvaní, rozpracovávaní, sledovaní."

"Ja som na to zvyknutá, pretože ja som vyrastala v antikomunistickej rodine, nás rozpracovávali, keď som bola dieťa."

"Som pozorná a možno aj tým, že som od sedemnástich rokov slávna, tak ja vnímam ľudí okolo seba, a tým, že sa pohybujem málo na verejnosti, ja to dokážem odhadnúť."

“Nie som si istá električkou, nechcem, aby bola mestská časť ukrižovaná."

„Ja mám veľa rómskych priateľov. Roky som bývala vedľa hudobníckej rodiny, no to boli skvelí ľudia. Prišli nám ukázať malé husličky, ktoré nechali urobiť dieťatku čo sa práve narodilo."

"PKO treba ho udržať. Má svoje genius loci, niektorí tam dostali svoju prvú pusu, chodili na dôležité koncerty.“

"S metrom Bratislava premeškala čas, treba zrýchliť mestskú hromadnú dopravu."