doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.

54 r; starosta Petržalky,
poslanec mesta Bratislava a BSK,
minister, poslanec NRSR,
vysokoškolský pedagóg

 

 

Mgr. Magdaléna Vášáryová

62 r; poslankyňa NRSR,
poslankyna BSK,
diplomatka, herečka

 


Životopisy

 

doc. RNDr. Milan Ftáčnik CSc.

 

Mgr. Magdaléna Vášáryová
VZDELANIE


Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa navštevoval v rokoch 1976-1980 na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, v odbore teoretická kybernetika a ukončil ho na novovzniknutej Matematicko-fyzikálnej fakulte UK s cenou ministra školstva.

V rokoch 1980-1986 absolvoval tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania, formou internej ašpirantúry na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK (s prerušením 1981/82 na absolvovanie základnej vojenskej služby) dizertačnou prácou na tému: Zložitosť a rozpoznávanie niektorých tried booleovských matíc s využitím monotónnosti.

V roku 1987 mu bol udelený titul CSc. (kandidát matematicko-fyzikálnych vied).

V roku 1989 mu bol udelený vedecko-pedagogický titul docent.

1966-1971 Filozofická fakulta Univerzity Komenského, BratislavaKARIÉRAOd roku 1986 odborný asistent na Katedre teoretickej kybernetiky MFF UK

od roku 1989 pôsobil na tejto katedre ako docent

v roku 1990 prešiel na Katedru umelej inteligencie, po jej zániku od roku 1994 na Katedru počítačovej grafiky a spracovania obrazu, ktorá sa v roku 2004 včlenila do Katedry aplikovanej informatiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave.

Od januára 2003 do decembra 2006 pôsobil ako vedúci katedry.

Je spoluautorom vysokoškolskej učebnice Umelá inteligencia, ktorú vydalo vydavateľstvo Alfa v Bratislave v roku 1992. Pôsobil ako vedúci riešiteľ a zástupca vedúceho riešiteľa vo výskumných grantoch, zameraných na spracovanie obrazovej informácie a vytváranie virtuálnych trojrozmerných modelov miest. Vedie prednášky zo spracovania obrazu, počítačového videnia a rozpoznávania obrazcov, aj keď obmedzene, ale vedie aj diplomové a doktorandské práce v tejto oblasti.

1970-1989 Herečka - Divadlo na Korze, Nová Scéna, Slovenské národné divadlo

Filmografia
* 1964: Senzi mama (Eva)
* 1965 - 67: Markéta Lazarová (Markéta Lazarová)
* 1968: Sladký čas Kalimagdory (Kalimagdora)
* 1968: Zbehovia a pútnici (Dominika)
* 1969: Kráľovská poľovačka (Marta za mlada)
* 1969: Vtáčkovia, siroty a blázni (Marta)
* 1970: Na kometě (Angelika)
* 1971: Hry lásky šálivé (slúžka)
* 1971: Princ Bajaja (Slavěna)
* 1972: …a pozdravuji vlaštovky (Maruška Kudeříková)
* 1973: Deň slnovratu (Blanka)
* 1973: Skrytý prameň (Mária)
* 1974: Výberové príbuzenstvo [Die Wahlverwandtschaften], r. Siegfried Kühn, NDR (Ottilie)
* 1976: Koncert pre pozostalých
* 1977: Rusalka (Rusalka)
* 1978: Krutá ľúbosť (Kristka)
* 1978: Pustý dvor (Kristína)
* 1980: Postřižiny (Marja)
* 1980: Temné slunce (Kris)
* 1984: Noc smaragdového měsíce (Slávka)
* 1985: Tichá radosť (Soňa)
* 1986: Lev s bílou hřívou (Calma Veselá)
* 1986: Alžbetin dvor (Celesta Fabici)
* 1986: Zkrocení zlého muže (Tereza Buriánová)
* 1987: Južná pošta (Mária Jurkovičová)
* 1987: Svět nic neví (Jiřina Steinová)
* 1990: Súkromné životy (Elena)POLITIKA A SAMOSPRÁVAOd roku 1990 pôsobí aktívne vo verejnom živote. V rokoch 1990 - 1998 bol štyrikrát zvolený ako poslanec NR SR za Stranu demokratickej ľavice, pracoval vo Výbore NR SR pre vzdelanie, vedu a kultúru a Výbore NR SR pre európsku integráciu.

V rokoch 1990-1992 bol zvolený do funkcie člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady.

V rokoch 1998-2002 pôsobil ako minister školstva SR.

V komunálnych voľbách roku 2002 a potom aj 2006 bol vo volebnom obvode Petržalka zvolený za poslanca Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, kde pracoval v komisii pre mládež, vzdelanie a šport a teraz v komisii sociálnych vecí a zdravotníctva.

V regionálnych voľbách 2005 a potom aj 2009 bol zvolený za volebný obvod Petržalka za poslanca zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, kde pracoval a pracuje v komisii školstva a kultúry.

V decembri 2006 bol zvolený za starostu mestskej časti Bratislava-Petržalka. Zastupuje mestskú časť v Združení miest a obcí Slovenska, je členom Rady a Predsedníctva ZMOS.

Od roku 2002 pôsobí ako predseda Správnej rady VŠMU, kde bol menovaný ministrom školstva SR na návrh rektora. Od roku 2006 je predsedom Územnej školskej rady ako delegovaný zástupca Bratislavského samosprávneho kraja. Je predsedom Dozornej rady 1. župnej, a.s., kde zastupuje záujmy kraja.

V roku 1980 vstúpil do Komunistickej strany Slovenska, kde vykonával funkcie na úrovni fakulty. Po roku 1990 sa aktívne podieľal na jej transformácii na Stranu demokratickej ľavice, v ktorej pôsobil ako podpredseda a tiež predseda poslaneckého klubu.

V roku 2002 vystúpil z SDĽ a založil politickú stranu Sociálnodemokratická alternatíva, v ktorej pôsobil ako predseda až do jej integrácie so stranou SMER- Sociálna demokracia v decembri 2004.

Teraz nie je členom žiadnej politickej strany.

Od roku 2009 poslankyňa Bratislavského samosprávneho kraja.

od 2006 poslankyňa NR SR, SDKÚ-DS, Výbor NR SR pre európske záležitosti (náhradná členka), Výbor NR SR pre kultúru a médiá (členka)

2005 - 2006 štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí SR

2000-2005 Veľvyslankyňa Slovenskej republiky v Poľsku

1993-2000 Zakladateľka a riaditeľka Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku (SFPA) v Bratislave

V roku 1999 kandidovala za prezidentku Slovenska.

1990-1993 Veľvyslankyňa Československej federatívnej republiky v Rakúsku

Od roku 2005 je členkou SDKÚ-DS.

Podpísala Antichartu. V roku 1988 dostala titul zaslúžilá umelkyňa.